รถไฟร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ภาค 4 เพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟภาคใต้ ก่อนเปิดเดินรถจากยะลา-สุไหงโกลก เต็มรูปแบบวันนี้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนลอบยิงขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ –สุไหงโกลก) ขณะทำขบวนถึงหลักกิโลเมตรที่ 1068/9-16 ระหว่างสถานีบาลอ – รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ไม่มีผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้หัวรถจักรดีเซลได้รับความเสียหาย กระจกด้านหน้าฝั่งพนักงานขับรถแตก และหม้อน้ำรถจักรรั่ว ทำให้การรถไฟฯ ต้องประกาศหยุดเดินรถในเส้นทางช่วงดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนั้น

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟฯ ได้ร่วมประชุมกับ พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาค 4 /รอง
ผอ.รมน. ภาค 4 สน. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินรถภาคใต้จากสถานียะลา- สุไหงโกลก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเดินทาง โดยทำให้วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) สามารถกลับมาเปิดการเดินรถ ได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง

ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ในการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด พร้อมทั้ง เดินหน้ากิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่กำชับให้เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างใกล้ชิด ด้วยการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนา และหน่วยงานท้องถิ่น ในการนำเสนอความเห็นเพื่อนำมาใช้ปรับแนวทางเดินรถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อประชาชน

นอกจากนี้การรถไฟฯ ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเส้นทางรถไฟ ระหว่างสถานีบาลอ – รือเสาะ ได้ร่วมใจแสดงออกถึงพลังของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่จะร่วมกันปกป้อง ดูแลความปลอดภัยเส้นทางรถไฟ เพื่อให้เส้นเลือดใหญ่ในการคมนาคมมีความปลอดภัย การรถไฟฯ ทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และอยากให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขนส่งทางรถไฟที่ประหยัด สะดวก และให้บริการพี่น้องประชาชนในการเดินทาง โดยไม่มีการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา และอยากให้ทุกคนร่วมกันปกป้องรักษาการคมนาคมระบบรางเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.