ยอดผู้เสียชีวิตลดลง 24 ราย (27 พ.ค.)

  • ผู้ติดเชื้อใหม่ 4,837 ราย
  • หายป่วย 5,198 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 รวม 4,837 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,833 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,211,076 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 5,198 ราย
หายป่วยสะสม 2,189,902 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 46,205 ราย เสียชีวิต 29 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 979 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 รายอัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8ฃ