มูลนิธิ “วิชัย ศรีวัฒนประภา” มอบความสุขรับศักราชใหม่ปี’66 มอบทั่วไทยตู้อบเด็กแรกเกิดโรงพยาบาล-แจกทุนเรียนปริญญาตรี

  • “มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” รับศักราชใหม่ 2566 เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ผู้ก่อตั้ง 2 เรื่องใหญ่ 
  • มอบ “ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด” ให้โรงพยาบาลอำเภอททั่วไทยแล้ว 70 แห่ง 70 เครื่อง 
  • “แจกทุนการศึกษา” พลิกชีวิตใหม่ให้เด็กเยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรี 
  • สร้างโอกาสให้มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวพร้อมกลับมาช่วยเหลือสังคมอยู่ดีมีสุข

“มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” ต้อนรับปีใหม่ 2566 ด้วยการส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ด้วยการทยอยมอบ “ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด” ซึ่งริเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 70 โรงพยาบาล 70 เครื่อง

ตามเจตนารมณ์ของ “คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ต้องการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ด้วยการส่งมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อสร้างโอกาสรอดชีวิต ต่อลมหายใจให้ทารก พร้อม ๆ กับมอบทุนการศึกษาให้เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา เรียนหนังสือและนำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว และสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมต่อไป

“มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” เห็นถึงความสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะอย่างการสร้าง “โอกาส” ให้เด็กทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงได้มีชีวิตอยู่รอดมากขึ้น เมื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนได้รับตู้อบเด็กทารกแรกเกิดนำใช้ในการรักษา รวมถึงเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ทารกเมื่อต้องส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มากกว่า

ปี 2566 ตัวแทนที่ได้รับโอกาสจาก “มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” รวมตัวกันถ่ายทอดเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจทั้งทาง2 ด้าน คือ การแพทย์สาธารณสุข และการศึกษา

ด้านที่ 1 “การแพทย์สาธารณสุข” ทางแพทย์หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเด็กคลอดใหม่จากโรงพยาบาลที่ได้รับ“ตู้อบเด็กทางรกแรกเกิด” นำเสนอประโยชน์ที่ได้รับดังนี้

พญ.ศศินิภา  สิริสุทธิสุวรรณ กุมารแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลหลังสวนมีปริมาณเด็กคลอดประมาณเดือนละ 120 คน ทางมูลนิธิฯ บริจาคเครื่องอบเด็กทารกให้โรงพยาบาลจะช่วยเด็กวิกฤต เด็กคลอดก่อนกำหนด ได้อยู่ในพื้นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม เพิ่มความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิด ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปอาจจะติดเชื้อได้ ตู้นี้ก็จะเป็นการจำลองการอยู่ในท้องแม่ เป็นบ้านให้เด็ก ทางโรงพยาบาลจะได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวดูแลทารกได้มากขึ้น โดยไม่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลออกไป

พญ.กอบกาญจน์ ชามพูนท สูตินารีแพทย์ โรงพยาบาลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า เป็นอีกแห่งที่ได้รับบริจาคตู้อบเด็กจากมูลนิธิฯ สนับสนุนให้โรงพยาบาลทำงานได้มากขึ้น เพราะการส่งเด็กที่มีน้ำหนักน้อยหากเราไม่ใช้ตู้อบเด็กจะควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ เราต้องควบคุมอุณหภูมิและการหายใจให้ดีก่อนส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่า

ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลยังไม่มีตู้อบเด็กเครื่องใหม่ ก็จำเป็นต้องใช้ถุงถั่วเขียวเอาไปเวฟมาให้ความอบอุ่นเด็กทำให้มีความเสี่ยงเรื่องความร้อนที่มีมากเกินไป เพราะวิธีนี้ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้มากนัก และถ้าเด็กตัวเย็นเกินไปจะทำให้เด็กหยุดหายใจได้  บางครั้งเด็กคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวน้อย อายุครรภ์น้อย จำเป็นจะต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ถ้าไม่มีตู้อบเด็กทารกใช้ระหว่างการเคลื่อนย้ายจะค่อนข้างเสี่ยงเพราะระยะทางไกล เด็กมีโอกาสจะเสียชีวิตระหว่างส่งตัวได้

ด้านที่ 2 “การศึกษา” มีนักเรียน เด็ก เยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสจาก “มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนเหล่านี้สามารถเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช. 1 พร้อมทั้งจะมอบทุนการศึกษาให้จนจบระดับปริญญาตรี

ช่วยติดอาวุธทางการศึกษาเป็นใบเบิกทางให้เด็กเติบโตและเพิ่มโอกาสพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมูลนิธิฯ เริ่มให้ทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนได้รับทุนไปแล้วทั้งสิ้น 41 คน นักเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ 2 คน เป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้สึกออกมาถึงประโยชน์จากทุนที่นำไปใช้ศึกษาจนประสบความสำเร็จ ดังนี้

ด.ช. ระพีภัทร จันคำ หรือ “น้องอ้น” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็นตัวแทนนักเรียนทุนรุ่นแรกของมูลนิธิฯ กล่าวว่า อาศัยอยู่กับยายอายุ 72 ปี ไม่มีรายได้อื่นนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุ เมื่อทางมูลนิธิฯ มอบทุนให้รู้สึกดีใจมาก เพราะสามารถนำไปใช้เรียนต่อเรียนจบปริญญาตรี ด้วยทางบ้านฐานะยากจน แต่ไม่ได้รับคนก็คงจะเรียนแค่ชั้น ม.6 เท่านั้น

ตอนเรียนเมื่อจบ ม.3 ตั้งใจจะสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร เพราะมีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ ต่อเมื่อมูลนิธิฯ ให้โอกาสได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี จึงขอขอบคุณและพร้อมจะตั้งใจเรียน ทำความฝันให้เป็นจริง เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข ทำให้สังคมน่าอยู่ควบคู่กันไปด้วย

นางสาวดรุณี พลศร หรือ “น้องไอซ์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม                             อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร อีกหนึ่งในนักเรียนทุนรุ่นแรก กล่าวว่า ตอนมูลนิธิฯ มอบทุนให้นั้นรู้สึกดีใจมากเพราะตอนจบ ม.3 คิดว่าคงไม่ได้เรียนต่ออีกแล้ว เนื่องจากปู่กับย่าไม่มีรายได้ ทุนที่ได้รับสามารถพลิกชีวิตสร้างความหวังและโอกาสใหม่ขึ้นมาทันที เพราะฝันอยากเป็นพยาบาล ตั้งใจและวางแผนไว้เมื่อเรียนจบแล้วจะได้กลับมาทำงานเป็นพยาบาลดูแลคนในชุมชน ดูแลปู่กับย่าที่อายุมากแล้วร่างกายไม่แข็งแรง ได้มีชีวิตที่ดีต่อไป

“มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” ต้อนรับศักราชใหม่ปี 2566 เดินหน้าส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม ต่อลมหายใจ พร้อมมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีชีวิตและอนาคตที่ดี มุ่งมั่นสานต่อปณิธานแรงกล้านี้อย่างไม่หยุดยั้งต่อไป