มูลนิธิจักรพันธ์ุ มอบ “พระตะเลงพ่าย” ให้วัดสามจังหวัดใต้ พร้อมเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์

  • พร้อมสร้างองค์จำลองให้ผู้สนใจบูชา หารายได้บำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
  • จัดสร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปวัตถุผลงานของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
  • เผยการจัดสร้างที่ผ่านพิธี และมวลสารอย่างดีมีคุณค่า

นายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ รองประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เปิดเผยว่ามูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมจัดสร้าง “พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย” พระพุทธรูปสำริด หน้าตัก ๓๐ นิ้ว ผลงานออกแบบโดยอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต(ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓) เพื่อน้อมถวายและอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดในสามจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้สักการบูชาเป็นสิริมงคล

“พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย หรือ “พระตะเลงพ่าย” มีความหมายว่า “พระชนะมารด้วยอานุภาพพระบารมีอันบริสุทธิ์ยิ่ง” นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามด้วยพุทธลักษณะและวิจิตรศิลป์อย่างสม บูรณ์พระพักตร์งามสงบเปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันที่งดงามสมบูรณ์แบบที่สุด” 

นายวัลลภิศร์ กล่าวอีกว่านอกจากนั้นยังได้จัดสร้างพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย (จำลอง) ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว และ ๕ นิ้ว เนื้อโลหะผิวชุบทอง และเนื้อสัมฤทธิ์ พระทุกองค์บรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปสักการบูชาเป็นสิริมงคลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เป็นกองทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปวัตถุผลงานของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต ทั้งศิลปวัตถุประเภทงานหุ่น ทั้งหุ่นโบราณ และหุ่นที่สร้างขึ้นใหม่ และเครื่องดนตรีจำนวนกว่า ๑๐๐ ชิ้น ซึ่งสมควรเก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนรุ่นต่อไป ได้ค้นคว้าศึกษาความเป็นมา และได้เห็นแหล่งกำเนิดของสกุลช่างศิลปะสกุลหนึ่งในแผ่นดิน

“การจัดสร้าง “พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย” รุ่นนี้ ได้นำโลหะชนวนที่ผสมหล่อองค์พระ ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระคณาจารย์ศิษย์สายพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ตลอดพรรษาปี ๒๕๕๑ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี อันเป็นวัดที่พระอาจารย์สมชาย พระเถระฝ่ายอรัญวาสี ผู้เชี่ยวชาญด้านสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ก่อตั้งขึ้น และอยู่จำพรรษาจนถึงวันมรณภาพนอกจากนี้ยังมีทองชนวนเก่าจากรูปหล่อหลวงพ่อทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเขาสุกิม”รองประธานมูลนิธิฯกล่าว

ด้านนางยุพิน แมคคลาวด์ ตัวแทนมูลนิธิฯ และผู้ประสานการอัญเชิญองค์พระพุทธรูปและประกอบพิธีมงคลฉลองพระฯ กับทางวัด กล่าวว่าทางมูลนิธิฯจะจัดมอบพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัยให้กับทาง วัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วยอัญเชิญพระปฎิมาลำดับที่ 1 ไปประดิษฐาน ณ วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่วนพระปฏิมาลำดับที่ 2 น้อมถวายประดิษฐาน ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ส่วนพระปฎิมาลำดับที่ 3 น้อมถวายประดิษฐาน ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ต.สะเตง อ.เมือง จังหวัดยะลา 

“โดยทั้งสามแห่งมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมกับเจ้าภาพหลักในการดำเนินการทั้งสิ้น เช่นที่จังหวัดยะลาก็ได้คุณพิสิฐพุฒิโรจน์ เป็นเจ้าภาพหลัก หรือที่จังหวัดปัตตานีก็ได้คุณประจวบ และคุณสิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี เป็นเจ้าภาพหลักเป็นต้น ทางมูลนิธิฯหวังว่าการดำเนินงานครั้งนี้จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปวัตถุผลงานของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต” นางยุพิน กล่าว