มาแล้ว!! ขากลับเข้า กทม. อยากรู้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย6 ที่เปิดช่วงสงกรานต์ต้องดู

ตำรวจทางจัดทำคลิปวีดีโอแนะนำการใช้มอเตอร์สาย 6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 36 กม. ที่จะเปิดใช้สงกรานต์ 14-19 เม.ย.2564 ซึ่งเป็นขากลับเข้า กทม. ดังนี้

1) คนที่เดินทางจาก นครราชสีมา ก่อนถึงต่างระดับสีคิ้ว ให้ชิดซ้าย เบี่ยงขึ้นไปทางชัยภูมิ ลงที่ ทล.201 วิ่งไปอีก 6 กม. กลับรถเบี่ยงซ้ายใช้ M6 ลงที่ ทล.2 กม.65 ได้เลย

2) คนที่เดินทางจากบุรีรัมย์ เมื่อถึงต่างระดับสีคิ้ว ให้ตรงไป ทล.201 แล้วกลับรถที่ กม.6 เบี่ยงซ้ายใช้ M6 ลงที่ ทล.2 กม.65 ได้เลย
3) คนที่เดินทางมาจากชัยภูมิ ทล.201 เมื่อถึง กม.6 เบี่ยงซ้ายใช้ M6 ลงที่ ทล.2 กม.65 ได้เลย

แนะนำคนที่เดินทางจากร้อยเอ็ด สารคาม อุดร ขอนแก่น เลี่ยงแยกสีดาที่เป็นทางก่อสร้าง เพื่อออกชัยภูมิ จะสะดวกในการใช้ M6 มากที่สุด

คลิปนี้ พวกเราตำรวจทางหลวงตั้งใจทำขึ้น เพื่อให้ทุกท่านเดินทางสะดวก ปลอดภัย เข้าใจการใช้ M6 ให้มากที่สุด