“มาม่า” รับรางวัลแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทย

  • จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เป็นความภาคภูมิใจของมาม่า

นายเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” กล่าวว่า “มาม่า” ได้รับรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2022” แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยประจำปี 2022 หมวดผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การได้รับรางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของมาม่า เป็นความสำเร็จของทีมงานในองค์กรทุกคน และเป็นการตอกย้ำแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทรงพลังและครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลา 50 ปี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังคงไม่หยุดนิ่งและเดินหน้าพัฒนามาม่า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและรสชาติที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มตามความต้องการที่หลากหลาย” นายเพชรกล่าว

สำหรับรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2022” ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาวิจัยแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยประจำปี 2022 โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคจำนวนมากกว่า 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวพบว่าแบรนด์มาม่า ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในหมวดผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยในปีนี้มีแบรนด์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวม 30 รางวัล