“มนัญญา” เป็นปลื้มงาน “เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย” โชว์สินค้าขึ้นชื่ออุทัยธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 ส.ค.) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย” Re-Start อุทัยธานี พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์ สมาชิก สภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอุทัยธานี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณตรอกโรงยา .เมือง .อุทัยธานี 

..มนัญญา กล่าวว่า กิจกรรมการจัดงาน เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย Re Start อุทัยธานีเป็นกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความร่วมมือและผลักดันและบูรณาการกับภาคส่วนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดนำการผลิต และการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเพิ่มรายได้ และส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้า ให้เกษตกร ผู้ประกอบการร้านค้า และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูเศษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีความมุ่งหวังในการสร้างคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดการเป็นครัวโลกในอนาคต  ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบริโภคซื้อขายภายในประเทศอย่างเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ งานเกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย Re-Start อุทัยธานี จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 31 .. – 1 .. ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชน ถือว่าได้เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจน ร้านอาหารตามโครงการวัตถุดิปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q สินค้า OTOP ของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยอมรับว่าเป็นนาชั้นดีที่สุดของประเทศไทย 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการตรวจหาสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง เคมีตกค้างในร่างกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และนิทรรศการจากผักวิสาหกิจชุมชนต่างๆ อาทิ ผักวิสาหกิจเขาเทิน ผักผลไม้วิสาหกิจชุมชนสายใยเกษตร โครงการป่าครอบครัว และโครงการ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q” โดยมีการสาธิตเมนูอาหารที่ได้เข้าร่วมโครงการ คือ ขนมจีนน้ำยาปลาแรด และ ขนมเบื้องหน้าปลาแรด เป็นต้น