ภูเก็ต ออกเคอร์ฟิวคุมนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ ห้ามออกนอกสถานที่ 5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน วันที่ 25 มีนาคม

ภูเก็ต ออกเคอร์ฟิวคุมนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ ห้ามออกนอกสถานที่ 5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน วันที่ 25 มีนาคม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรมคอนโดอาคารชุดสถานที่พักหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน  ตั้งแต่ 17.00-24.00 น. ของวันที่ 25 มี.ค. โดยมิให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใดตั้งแต่เวลา 17.00. ถึงเวลา 24.00 . ของวันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ ประกาศจังหวัดภูเก็ต ระบุ

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-1 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้ และยังมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ