“ผู้ว่าฯลำพูน” สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย จากเหตุแผ่นดินไหว ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

.สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ
.แจ้งวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน
.ทำความเข้าใจ เพื่อลดความตื่นตระหนก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ได้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางที่ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขนาด 4.1 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 04.36 น. วันที่ 20 ต.ค.65 และรู้สึกได้ ในเขตอำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในเบื้องต้น จังหวัดลำพูนยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายแต่อย่างใดนั้น


นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจความเสียหาย 2. แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนก รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 3. สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์


พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้ใช้หลัก “หมอบ ป้อง เกาะ” คือ หมอบใต้โต๊ะหรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง พร้อมยึดเกาะโต๊ะ หรือที่กำบังและเคลื่อนตัวไปตามแรงสั่นสะเทือน ที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์ หากไม่มีที่หลบกำบังให้หมอบราบกับพื้นหรือก้มต่ำ ไม่หลบในพื้นที่เสี่ยงอันตราย รอแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคาร เมื่ออยู่นอกอาคาร ให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ และให้จอดรถไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่อยู่ใต้สะพานหรือทางยกระดับ