ผู้ว่าอุบลฯ​สั่งปิดสถานที่ราชการชั่วคราว เพื่อป้องกันแพร่ระบาดโควิด -19

  •  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 12 เมษายน  2563 
  • เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  จึงขอแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ภาคเอกชน และประชาชน  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ