ป้องกันโควิด! ‘ไฟฟ้านครหลวง’ แจ้งปิดการทำธุรกรรมทุกที่ทำการเขต ชั่วคราว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราว ทุกที่ทำการเขต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ระบุว่า

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศบค.จึงแจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราวทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต และจะเปิดให้บริการปกติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ยกเว้น งานรับชำระค่าไฟฟ้า งานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เปิดให้บริการปกติ