ประกาศปิดแอปฯ “ไทยชนะ” กรมควบคุมโรคลั่น! ข้อมูลในระบบจะถูกทำลายทิ้ง

  • เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  • เรื่องยกเลิกประกาศเรื่องชื่อและอาการสำคัญติดต่อของโรคอันตราย ฉบับที่ 3
  • ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลาย ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟสบุ๊ก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความระบุว่า… ประกาศยกเลิกแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญติดต่อของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พ.ศ.2565 กรมควบคุมโรคจึงขอยกเลิก การใช้งานและปิดระบบ Application ไทยชนะ 

*หมายเหตุ : ข้อมูลทั้งหมดในระบบ จะถูกทำลายทิ้ง ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ