ปภ. เผย 6 จังหวัด ยังเผชิญน้ำท่วม ชี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

วันนี้ (5 ธ.ค.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 23 พ.ย.-5 ธ.ค.64 ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง และนราธิวาส รวม 63 อำเภอ 281 ตำบล 1,464 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 70,771 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง รวม 17 อำเภอ 80 ตำบล 474 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,784 ครัวเรือน ดังนี้

ชุมพร มีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหลังสวน รวม 10 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 701 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวม 39 ตำบล 228 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 4,797 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาบอน อำเภอชะอวด อำเภอทุ่งสง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอท่าศาลา รวม 30 ตำบล 208 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,033 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-5 ธ.ค.64 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 5 อำเภอ 68 ตำบล 575 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,421 ครัวเรือน โดยภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้

สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า รวม 28 ตำบล 240 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,015 ครัวเรือน

นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน รวม 40 ตำบล 335 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,406 ครัวเรือน

สำหรับภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดย ปภ.ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง