“บิ๊กป้อม” นำทีมลงพื้นที่อยุธยาฯ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม สั่งเข้มอัด 10 มาตรการรับมือฤดูฝนนี้

วันนี้ (22 ก.ย.64) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการ ณ คลองส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร และคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม การบริหารจัดการน้ำหลากตามมาตรการ และแผนงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จาก สทนช. และรับทราบแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำจากกรมชลประทาน  รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายของรัฐบาลด้วยดี

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์น้ำในขณะนี้ ยังมีความน่าเป็นห่วงจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยได้กำชับ กอนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เร่งรัด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพื้นที่บางบาล และบางไทร ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมน้ำหลาก ซ้ำซาก และอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา บริเวณคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร

พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ต้องบูรณาการทำงานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของจังหวัดและท้องถิ่น ร่วมกับ กอนช.เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน รวมถึงการกักเก็บน้ำบนดินใต้ดิน ไว้รองรับในฤดูแล้งหน้าได้ด้วย และต้องสร้างการรับรู้/ความเข้าใจให้กับประชาชน/เกษตรกรในการร่วมแก้ไขปัญหาน้ำไปด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความยั่งยืน

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำหลากเข้าพื้นที่ที่เตรียมไว้ เพื่อลดผลกระทบจากปริมาณน้ำ พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยดี จากนั้นได้เดินทางไปพบปะกับชาวบ้าน เพื่อเยี่ยมเยียน และขอบคุณที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือแก้ปัญหาเรื่องน้ำพร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับตัวแทนชาวบ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป