“บิ๊กตู่” กำชับผู้ว่าฯทั่วประเทศเตรียมแผนเผชิญเหตุ ดูแลประชาชนช่วงตรุษจีน 2565

  • คุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
  • ป้องกันอัคคีภัยจากการเผา
  • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นห่วงสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจะมีการสืบสานประเพณี จุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 65 ที่อาจเป็นสาเหตุการเกิดอัคคีภัย รวมถึงอุบัติภัยขนาดใหญ่ จึงกำชับให้แต่ละพื้นที่เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงาน เฝ้าระวัง ตรวจตรา อาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการจัดงานมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน

นายธนกร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีนนี้ อาจมีการมารวมตัวกันและทำกิจกรรมเป็นจำนวนมากหรือออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยให้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้บริการของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

“ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) จึงขอให้ทุกฝ่ายยังต้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่/สถานที่ที่มีความเสี่ยงในช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ศาลเจ้า หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเครือญาติ โดยยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในช่วงวันที่ 28 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ นี้ พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดในช่วงวันตรุษจีน เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และอันตรายจากอัคคีภัยที่มีสาเหตุจากการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัดตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ”