บินไทยเอาใจสมาชิก ROP ปี’66 ยืดอายุไมล์สะสมเพิ่ม 1 ปี ไตรมาส 1-3 ได้ถึง มี.ค.67-ไตรมาส 4 ขยายยาวถึงธ.ค.ปีหน้า

  • “การบินไทย” ใจป้ำขยายวันหมดอายุแต้มสะสมบัตร “ROP-รอยัล ออร์คิด พลัส” เพิ่มสูงสุด 1 ปี
  • ไตรมาส 1-3 ขยายไปหมด มี.ค.67 ไตรมาส 4 ให้ได้ถึง ธ.ค.ปีหน้า
  • พร้อมชี้ช่องให้ใช้สิทธิ์ นำไปใช้ซื้อตั๋วการบินไทยทางเว็บไซต์ได้ในรูปแบบ Cash Plus Miles

บริษัท การบินไทย (มหาชน) รายงานว่าได้ขยายอายุไมล์สะสมใน “รอยัล ออร์คิด พลัส : ROP-Royal Orchid Plus” ที่จะหมดอายุในปี 2566  ทางสมาชิกไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการ เพราะจะได้รับสิทธิ์ขยายเวลาโดยอัตโนมัติ ดังนี้

เรื่องแรก การบินไทยจะขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ของสมาชิกที่จะหมดอายุสิ้นไตรมาส 1-3 ออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่

1.ไมล์สะสมหมดอายุ 31 มีนาคม 2566 ขยายไปเป็น 31 มีนาคม 2567

2.ไมล์สะสมหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566 ขยายไปเป็น 30 มิถุนายน 2567

3.ไมล์สะสมหมดอายุ 30 กันยายน 2566 ขยายไปเป็น 30 กันยายน 2567

เรื่องที่ 2 ขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หมดอายุสิ้นไตรมาส 4 จะเพิ่มเวลาใหม่ไปอีก 9 เดือนได้แก่ ไมล์สะสมหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 กันยายน 2567

ทางการบินไทยได้ขยายอายุสถานภาพสมาชิก “บัตรแพลทินัมและบัตรทอง” รอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุปี2566 ขยายอัตโนมัติไปอีก 1 ปี จนถึงปี 2567 สมาชิกสามารถดูวันบัตรหมดอายุบัตรซึ่งจะเป็นไปตามรอบบัตรของแต่ละคน

อีกทั้งการบินไทยยังแนะนำให้สมาชิกมีทางเลือกใช้สิทธิ์ได้อีก โดยใช้ไมล์สะสมร่วมชำระเงินซื้อตั๋วโดยสารการบินไทยอย่างสะดวกในรูปแบบ Cash Plus Miles ผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com สมาชิกจะได้รับคะแนนด้วยเมื่อใช้บริการดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มที่ thaiairways.com/rop

การบินไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านบริการ ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความหลากหลายในการใช้ไมล์สะสมเพื่อเป็นการตอบแทน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกฯ จะมีระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายระยะเวลาไมล์สะสมหมดอายุครั้งนี้ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์จากการขยายอายุสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทอง พร้อมรับความคุ้มค่าด้วยทางเลือกของการชำระค่าบัตรโดยสารด้วย Cash Plus Miles

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen