บินไทยชิงไฮซีซันบินเพิ่มกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ 4 เที่ยว/วัน จัดเต็มเวลาเดินทางดีเช้าสายบ่ายเย็นเปิด 12 ธ.ค.65

  • “การบินไทย” ขานรับไฮซีซัน เร่งโกยผู้โดยสาร อัดเที่ยวเพิ่ม ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ วันละ 4 เที่ยว
  • เริ่ม 12 ธ.ค.65 เป็นต้นไป เลือกช่วงเวลาดีบินได้ตลอด เช้า สาย บ่าย เย็น ตั้งแต่ 8.00/11.00/12.50/16.30 น.

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานว่า เตรียมเปิดเพิ่มเที่ยวบินประจำ ไป-กลับ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ อีกสัปดาห์ละ 7 เที่ยว หรือ วันละ 4 เที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยว จากเดิมสัปดาห์ละ 21 เที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารสามารถมีจำนวนที่นั่งมากขึ้น ตามเที่ยวบินเพิ่มใหม่ดังนี้

1.TG403 ขาไป ออกจาก กรุงเทพฯ 08.00 น. ถึงสิงคโปร์ 11.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ขากลับ TG404 ออกจากสิงคโปร์ 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ  13.45 น.

2.TG413 ขาไป ออกจาก กรุงเทพฯ 11.30 น. ถึงสิงคโปร์ 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ขากลับ TG414 ออกจาก สิงคโปร์15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ 17.15 น.

3.TG407 ขาไป ออกจาก กรุงเทพฯ 12.50 น. ถึงสิงคโปร์ 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ขากลับ

TG408 ออกจาก สิงคโปร์  18.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ 19.35 น.

4.TG409 ขาไป ออกจาก กรุงเทพฯ  16.35 น. ถึงสิงคโปร์  19.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ขากลับ

TG410 ออกจาก สิงคโปร์  21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ 22.20 น.

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen