“บางจาก” ผงาดบริษัทไทยรายเดียวขึ้นชั้น ESG 5 ปีซ้อน ติดระดับ AA กลุ่มธุรกิจ Oil&Gas สร้างชื่อไทยสู่เวทีสากล

  • บางจากฯ รับข่าวดีต้นปี’ 66 ขึ้นชั้น ESG ผู้นำด้านความยั่งยืนระดับสากล 5 ปีซ้อน
  • สร้างชื่อเป็นบริษัทไทยรายเดียวที่ MSCI ESG Ratings ยกให้อยู่ระดับ AA
  • ในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas Refining, Marketing, Transportation & Storage

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดบางจากฯ เป็นบริษัทไทยรายเดียวได้รับการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Rating 2022 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ “AA” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน AA เป็นระดับสูงสุดขององค์กรไทยในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas Refining, Marketing, Transportation & Storage รวมทั้งเป็นรางวัลยืนยันความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ตามแนวทาง ESG หรือ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ได้เป็นอย่างดี

โดยบางจากฯ ให้ความสำคัญเรื่องสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ผ่านข้อกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องกระทั่งวันนี้ได้รับการจัดกลุ่มระดับ AA  ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากลอีกครั้ง 

นายชัยวัฒน์ยืนยันว่า เริ่มต้นปี 2566 บางจากฯ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ต่อไป โดยมุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี หรือ Bangchak100X ในฐานะกลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

 ส่วน MSCI ESG Rating เป็นการประเมินความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล ตามกระบวนการประเมินจะพิจารณาจากความเสี่ยงด้าน ESG ที่บริษัทเผชิญ และความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ครอบคลุมตัวชี้วัด 5 ประเด็น คือ สิ่งแวดล้อม ลูกค้า สิทธิมนุษยชนและชุมชน สิทธิของผู้ใช้แรงงานและห่วงโซ่อุปทาน บรรษัทภิบาล

สำหรับผลการประเมินโดย MSCI จะมีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือทางด้านดัชนี ESG ระดับนานาชาติ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกคนกับบางจากฯ ที่ได้การจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งถือเป็นเป้าหมายบางจากต่อเนื่องมาตลอด

เมื่อปี 2565 บางจากฯ ได้รับผลการประเมินในด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้กำหนดแผนงาน (BCP 316 NET) การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและขั้นตอนการผลิต ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2593 (ค.ศ. 2050) อย่างเข้มข้นมีประสิทธิภาพทุกปี

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen