บางจากฯ ปลื้มนำหนังโฆษณาชุดข้าวแกงคว้ารางวัลสื่อปลอดภัย ตั้งเป้าดันกระแสสังคมยุคใหม่ สร้างความสุขยั่งยืนสู่กำไรมั่นคง

  • บางจากฯ ปลื้มคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้นำกระแสสังคมสร้างโลกน่าอยู่ 
  • ผลิตหนังโฆษณาชุด “ข้าวแกง – ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง” 
  • ฝ่าด่านคู่ชิงกว่า 600 ผลงาน ตั้งเป้าเดินหน้าทำสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เป็นตัวแทนบางจากฯ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยผลงานสื่อโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ความสุขที่ยั่งยืนคือกำไรที่มั่นคง” หรือ “ข้าวแกง” จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในพิธีประกาศรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รางวัลนี้ทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พิจารณา เป็นผู้จัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานทั้งสิ้นกว่า 600 ชิ้น ภายใต้แนวคิดในการดำเนินการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในเชิงบวก มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างกำลังใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตสื่อ และบุคลากรในวงการสื่อ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม อันเป็นฟันเฟืองโดยเป็นรางวัลที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี

นางกลอยตา กล่าวว่าผลงานโฆษณา “ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง” ของบางจากนั้น เล็งเห็นถึงสถานการณ์โลกทุกวันนี้ค่อนข้างล่อแหลมหลายเรื่อง ทำให้ผู้คนต้องพบเห็นสิ่งที่ไม่ควรพบเห็นหลายอย่าง ดังนั้นหน้าที่ขององค์กรในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม คือสะท้อนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์การดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

รางวัลที่ บมจ.บางจากได้รับครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึง DNA ขององค์กรมุ่งให้ความสำคัญกับมูลค่าและคุณค่า เป็นการทำธุรกิจที่ไม่ได้คิดถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียว ทว่ายังหวังผลสร้างสิ่งดี ๆ สู่สังคมไปพร้อมกันด้วย จึงขอเชิญชวนให้องค์กรต่าง ๆ หันมาช่วยกันสะท้อนสิ่งดีที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามให้สังคมและโลกของเรา ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ดีมีความปลอดภัยและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขร่วมกัน

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen