บางจากนำโรงกลั่นแห่งแรกโลกคว้ารางวัล World Class

  • CEO บางจากคว้ารางวัลโลก Global Performance Excellence Award 2023-World Class
  • โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงเข้าตากรรมการเป็นแห่งแรก และแห่งเดียวของโลก
  • ตอกย้ำองค์กรฝีมือเหนือชั้นด้านบริหารจัดการมีขีดความสามารถแข่งขันสูง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้รับมอบรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งความเป็นเลิศระดับโลก Global Performance Excellence Award 2023 – World Class โดยเป็นองค์กรแรกของไทยจากภาคอุตสาหกรรมที่ได้รางวัลทรงเกียรติระดับโลกด้านการบริหารจัดการรางวัล Global Performance Excellence Award ระดับ World Class รวมทั้งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 23 ปีตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลเมื่อปี 2543 จนถึปัจจุบัน

โดยมีโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องจากการเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 หรือ Thailand Quality Award 2022

นายชัยวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการรางวัลดังกล่าว พร้อมย้ำโรงกลั่นบางจาก พระโขนง เป็นโรงกลั่นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย สามารถฝ่าฟันความท้าทาย ออกจากภาวะวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่งนอกจากสร้างผลประกอบการก้าวสู่ความสำเร็จแล้ว รางวัลนี้ยังสามารถตอกย้ำถึงนานาชาติให้การยอมรับถึงคุณภาพในระดับโลก จึงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ร่วมกันทุ่มเทกระทั่งสามารถสร้างความสำเร็จครั้งนี้ได้รางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้บางจากฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนรักษาคุณภาพและความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

สำหรับการมอบรางวัลนำโดย Ms. Mangalika de Silva, President, Asia Pacific Quality Organization (APQO) และ Mr. Abraham Fenn, President Elect (2024-2025) APQO – NZOQ, New Zealand ในพิธีมอบรางวัล 28th Global Performance Excellence Award 2023 จัดขึ้นที่โรงแรมเรดิสัน กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ความยิ่งใหญ่ของพิธีมอบรางวัล Global Performance Excellence Award จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ทัดเทียมกับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับ โดยมีเกณฑ์พิจารณาหลายมิติ ได้แก่ เกณฑ์จากความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการระดับโลก มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ APQO ต้องเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมมทั้งได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคม APQO ด้วย

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen