บางจากนำมูลนิธิใบไม้ฯ ผนึก SCGC ต่อยอดกล่องปันสุข ดึงร้านอินทนิล 200 แห่ง รับบริจาคทุนเด็กหนุน Circular

  • บางจากนำมูลนิธิใบไม้ปันสุขปลุกพันธมิตรใหญ่ บางจากรีเทล และ SCGC นำ “กล่องปันสุข” วางในร้านอินทนิลกว่า 200 แห่ง
  • รณรงค์ร่วมบริจาคทุนการศึกษาเด็กไทย ประยุกต์สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy
  • นำขวดนมใช้แล้วมารีไซเคิลปลุกจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข เปิดเผยว่า ได้จับมือกับพันธมิตรเดินหน้าส่งมอบ“กล่องปันสุข” ร่วมกับ นายวิษณุ วงศ์สุมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางจาก รีเทล จำกัด นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์Head of ESG office บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปวางใน “ร้านกาแฟอินทนิล” ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะใช้รับบริจาคสนับสนุนการศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมกิจกรรมของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้เยาวชนไทย พร้อมกับอำนวยความสะดวกรองรับวิถีใหม่ให้ผู้ที่ต้องการโอนเงินบริจาคผ่านช่องทางเสริมสแกนผ่าน QR Code ได้ด้วย

ปี 2566 บางจากและพันธมิตรจึงเชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนร่วมสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อร่วมกันส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยร่วมกัน ผ่าน “กล่องปันสุข” ได้ที่ร้านกาแฟอินทนิล 200 สาขา ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566 เป็นต้นไป  

สำหรับ “มูลนิธิใบไม้ปันสุข” โดยกลุ่มบริษัทบางจาก ได้เดินหน้าโครงการต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี มีภารกิจสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน ทั้งการอ่านเขียน การปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมผ่านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเกษตร มูลนิธิฯ จึงทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแรงจนมีแนวปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ดี สร้างความยั่งยืนให้เยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งมีแผนงานจะขยายโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทางด้าน “นายวิษณุ วงศ์สุมิตร” กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางจาก รีเทล จำกัด กล่าวว่า ร้านกาแฟอินทนิล คือแบรนด์กาแฟรักษ์โลก มุ่งมั่นพยายามจัดการของเสียในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสังคม ด้วยการรวบรวมขวดนมและแกลลอนนมมาพัฒนาเป็น “กล่องปันสุข” เพิ่มช่องทางระดมทุนสนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย และภูมิใจในการนำธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกวัน

ขณะที่ “นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์” Head of ESG office บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางSCGC เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยเฉพาะการทำ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นเรื่องที่ SCGC ให้ความสำคัญต่อเนื่องมาตลอด และคือหนึ่งในพันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นโอกาสและทางออกของทุกธุรกิจต้องประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย

ทาง SCGC มีโครงการ Hotels and Café love the Earth ซึ่งดำเนินการร่วมกับกลุ่มโรงแรม คาเฟ่ และร้านกาแฟอินทนิล เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้ลดการใช้ทรัพยากร ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

สำหรับโครงการ “กล่องปันสุข” เป็นอีกหนึ่งผลงานอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของร้านกาแฟอินทนิล และ Wake Up Waste สตาร์ทอัพของ SCGC ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มตอบโจทย์ลูกค้าให้เข้าถึงการรีไซเคิลง่ายขึ้น เนื่องจาก “กล่องปันสุข” ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจากขวดนมพลาสติกที่ใช้แล้ว 5 ขวด โดยมีพนักงานร้านกาแฟอินทนิลเก็บรวมรวมแล้วช่วยกันคัดแยกขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ปัจจุบัน ร้านอินทนิลในพื้นที่ปทุมวัน เข้าร่วมโครงการ “Hotels and Cafe love the Earth” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 แล้วได้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าโครงการรวมแล้วกว่า 4,700 กิโลกรัม

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen