บสย.-ธปท. จับมือเปิดอบรมโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน รุ่น 1

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแฟ่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมเปิดอบรม Train the Trainer โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน รุ่น 1 เพื่อสร้าง “หมอหนี้” ใหม่ และพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดให้หมอหนี้เดิม โดย บสย. ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผู้แทนจาก ธปท. และ บสย. จากสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการฯ สร้างหมอหนี้เพื่อประชาชน เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้เตรียมความพร้อม ให้รู้ลึก…ธุรกิจ SMEs เข้าใจในงบการเงินธุรกิจ SMEs ชี้ชะตาธุรกิจ แนะแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ บรรยายโดย นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs และนายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs

รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสินเชื่อรายย่อย มิติของบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยคุณรุ่งฤดี พรพัฒนาพันธ์ุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด และความรู้เรื่องสินเชื่อเช่าซื้อ โดยคุณกชกร วัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริหารความเสี่ยง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และการความเข้าใจการปรับโครงสร้างหนี้บ้าน โดย คุณชรุจน์ รูปเทวินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล ธนาคารอาคารสงเคราะห์