“นายกฯ” นั่งหัวโต๊ะ ประชุม คกก. เฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ

  • ประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ (11ส.ค.)​ 
  • ระดมทีมเศรษฐกิจ-มั่นคง-การต่างประเทศ
  •  รับมือภัยเศรษฐกิจโลกทุกระดับ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจครั้งที่ 1/2565 ในวันพรุ่งนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 10.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งระดับรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวง เลขา สมช. หัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ร่วมหารือ

ส่วนวาระเพื่อทราบที่จะมีการรายงานในที่ประชุม โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้นำเสนอการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเชีย-ยูเครน รวมถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ ขณะที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะนำเสนอการประเมินสถานการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ ข้อเสนอแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจ

“การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก การประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันประเมินผลกระทบดังกล่าว และพิจารณาหาแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในระยะต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการติดตาม วิเคราะห์ปัจจัยและความเสี่ยงให้ครบทุกมิติ  เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุรองรับล่วงหน้าหากเกิดวิกฤต แทนการรอให้วิกฤตเกิดก่อนแล้วค่อยดำเนินการ เพื่อให้เศรษฐกิจไทย/คนไทย สามารถ ‘ต้านทาน พร้อมรับ และไปต่อได้’ ในช่วงเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นในขณะนี้”นายธนกร กล่าว