นักวิจัยไทยผลิตรากฟันเทียมฝีมือมาตรฐานระดับโลก

  • ราคาถูกกว่านำเข้ากว่า 10 เท่า
  • สปสช.บรรจุสิทธิประโยชน์ให้ผู้สูงอายุตามสิทธิบัตรทอง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลชื่นชมความสำเร็จการผลิตรากฟันเทียมฝีมือคนไทยคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยนักวิจัยในมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จาก 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย ชื่อรุ่นว่า PRK ที่ย่อมาจากคำว่า พระรามเก้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดริเริ่มโครงการที่มาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยราษฎร และมีพระประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยเฉพาะกับการได้รับรากฟันเทียมอย่างเท่าเทียม

ปัจจุบันสามารถผลิตรากฟันเทียมได้ปีละ100,000 ชิ้น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ 2 ในทวีปเอเชียที่ผลิตรากฟันเทียมที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้งานได้เองถัดจากประเทศเกาหลีใต้ โดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการรักษารากฟันเทียมตามสิทธิบัตรทอง ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ เพราะการใช้รากฟันเทียมที่ผลิตขึ้นได้เอง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูงถึงชิ้นละประมาณ 40,000-50,000 บาท ที่สำคัญ รากฟันเทียมที่ผลิตได้เองจะมีราคาถูกลงเหลือเพียงชิ้นละประมาณ 3,000 บาทเท่านั้น

“ที่ผ่านมาการรักษารากฟันเทียม จะอยู่ในกลุ่มคนที่มีกำลังจ่าย เพราะราคาค่ารักษาค่อนข้างแพง ซึ่งรากฟันเทียมต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การที่ประเทศไทยผลิตรากฟันเทียมสำเร็จ จะช่วยให้การรักษาฟันโดยการใช้รากฟันเทียมเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มากขึ้น ปัจจุบันรากฟันเทียมฝีมือคนไทยถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยแล้วกว่า 50,000 คน หรือคิดเป็นประมาณกว่า 100,000 ชิ้นผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถกินอาหารได้ตามปกติ” นางสาวรัชดา กล่าว