“นครพนม” กึ่งปิดเมือง! คุมเข้มมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องตรวจ-กักตัว

  • ดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ต้องรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
  • ห้ามพบปะครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
  • ฉีดวัคซีนแล้ว 91,681 คน จากประชากร 717,588 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนมว่า  วันที่ 27 มิ.ย. มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย (รายที่ 164 -173) รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 173 ราย รักษาหายแล้ว 143 ราย กำลังรักษาอยู่ 28 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 164 เพศชาย อายุ 43 ปี รายที่ 165 เพศหญิง อายุ 42 ปี รายที่ 166 เพศหญิง อายุ 19 ปี ทั้ง 3 ราย อยู่อำเภอปลาปาก มาจากพื้นที่เสี่ยง/สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 146 1417 และ 156) ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปลาปาก รายที่ 167 เพศหญิง อายุ 39 ปี อยู่อำเภอเรณูนคร (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรณูนคร รายที่ 168 เพศชาย อายุ 48 ปี รายที่ 169 เพศหญิง อายุ 46 ปี รายที่ 170 เพศหญิง อายุ 20 ปี รายที่ 171 เพศชาย อายุ 2 ขวบ (รายที่ 168-172 อยู่อำเภอปลาปาก (มาจากพื้นที่เสี่ยง) ส่วนรายที่ 172 เพศขาย อายุ 36 ปี อำเภอปลาปาก (มาจากพื้นที่เสี่ยง/สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 146-147) และรายที่ 173 เพศชาย อายุ 54 ปี อำเภอปลาปาก (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 152 และ 153) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปลาปาก 

ในจำนวนผู้ติดเชื้อไว้รัสโคโรนาฯ จำนวน 173 คน เป็นการติดเชื้อของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 92 คน และแพร่ต่อในชาวนครพนม อีก 17 คน ติดจากการเที่ยวสถานบันเทิง 34 คน และนำไปแพร่ต่อในบ้านอีก 8 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด จำนวน 4 คน ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทั้งหมด แยกเป็นเพศชาย 79 ราย เพศหญิง 94 ราย อายุเฉลี่ย 32 ปี อายุต่ำสุด 6 เดือน อายุสูงสุด 73 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม 4 ราย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 3 ราย โรงพยาบาลเรณูนคร 1 ราย โรงพยาบาลปลาปาก 14 ราย โรงพยาบาลบ้านแพง 1 ราย และโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 4 ราย และโรงพยาบาลนาทม 1 ราย 

สำหรับภาพรวมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564) จังหวัดนครพนมมีประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ จำนวน 91,681 คน ฉีดวัคซีนฯ แล้ว 27,718 คน คิดเป็น 30.23% เทียบกับประชาชนที่ลงทะเบียน และคิดเป็น 3.86% เทียบกับประชากรทั้งหมด 717,588 คน 

ในส่วนของมาตรการควบคุมป้องกัน ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดนครพนม หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสมุทรสาคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด คือ สระบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เพชรบุรี เมื่อเข้าสู่จังหวัดนครพนม ต้องรายงานตัวที่พื้นที่กับผู้นำชุมชน อสม. และไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพื่อทำการสอบสวนโรคและประเมินความเสี่ยง กรณีที่มีผล Rapid Antigen Test มีผลเป็นลบ ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน กรณีระหว่างการกักตัว หากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบ Time Line พบมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจวันที่ 5 (Day5) ให้ดำเนินการได้ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีที่มีผล Rapid Antigen Test มีผลเป็นบวก รับการรักษาที่โรงพยาบาล และได้รับการตรวจยืนยัน กรณีมีผลพบเชื้อฯ จะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนกรณีที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (SINOVAC) 2 เข็ม มาแล้ว 2 สัปดาห์ หรือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) 1 เข็ม มาแล้ว 4 สัปดาห์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 62 จังหวัด กล่าวคือ ประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ถ้ามีความเสี่ยงให้ใช้มาตรการเดียวกับ 15 จังหวัด (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด) 2) กรณีไม่มีความเสี่ยง หรือฉีดวัคซีนซิโนแวค (SINOVAC) 2 เข็ม มาแล้ว 2 สัปดาห์ หรือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) 1 เข็ม มาแล้ว 4 สัปดาห์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ : DMHTTA 1) อยู่ห่างไว้ 2) ใส่แมสก์ 3) หมั่นล้างมือ 4) ตรวจวัดอุณหภูมิ 5) ตรวจให้ไว 6) ใช้ Application ไทยชนะ และ NPM -COVID-19 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวนี้จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 28 มิถุนายน 2564)

นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวย้ำว่า พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑทล หรือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนม ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัว 14 วัน ทุกราย ยกเว้นฉีดวัคซีนซิโนแวค (SINOVAC) 2 เข็ม มาแล้ว 2 สัปดาห์ หรือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) 1 เข็ม มาแล้ว 4 สัปดาห์ กรณีประชาชนที่ทราบว่าตนเองป่วย และเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องการกลับมารักษาที่บ้านในจังหวัดนครพนม ให้เดินทางไปที่โรงพยาบาลประจำเภอได้เลย ส่วนผู้ไม่แน่ใจว่าตนเองติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เข้ารับการตรวจได้ฟรี โดยประสานงานติดต่อได้ที่สายด่วนโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.08 2849 8155 และ 06 1019 29999 ในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์โรงงานที่เดินทางกลับ ให้ลงทะเบียนผ่าน Application นครพนมพร้อม หรือติดต่อประสานงานผ่านเลขหมายโทรศัพท์ 08 2849 8155 และเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนม ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที โดยห้ามเข้าไปพบปะครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระหว่างรอผลตรวจไม่ห้ามเข้าไปในที่ชุมชน กรณีผลการตรวจระบุว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท้นที กรณ๊ไม่พบเชื้อฯ ต้องทำการกักตัว 14 วัน ในสถานที่รัฐจัดให้ หรือตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ