ธ.ก.ส. จับมือไปรษณีย์ไทยเพิ่มช่องทางการถอนเงินสด

  • เพิ่มช่องทางการให้บริการใกล้บ้าน
  • เบิกสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน
  • ทุก ๆ การถอนเงินมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ในการเข้าถึงช่องทางการถอนเงินที่ง่ายและหลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขา ด้วยบริการถอนเงินสดผ่านเครื่องรับชำระเงิน (EDC Cash Out) ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน และทุก ๆ การถอนเงินมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ ซึ่งรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าว ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป