ธอส.จัดงาน CG & CSR DAY ประจำปี 2563

  • ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ออกแบบระบายสีถุงผ้า
  • ก่อนส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การนำองค์กรด้วยธรรมาภิบาล” พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต รวมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562” โดย นายนนท์ หรยางกูร วิทยากรจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารในการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับบุคลากรของธนาคาร   

 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม CSR  “ธอส. ระบายสีใส่หัวใจในถุงใส่ยา โดยให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงานได้ออกแบบระบายสีถุงผ้า ก่อนส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติก

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่   2 ธันวาคม 2563