ธพว. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของ #กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายให้ ธพว.จัดทำโครงการสินเชื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีมีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอด และรักษาการจ้างงาน

นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงระบบให้มีฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การดำเนินงาน รวมทั้งให้จัดทำแผนการทำงานของบุคลากร โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องเหลื่อมเวลาอย่างชัดเจน เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ