ธงชาติไทยผงาดยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” สวิสเซอร์แลนด์ฝากให้กำลังใจ

ธงชาติไทยผงาดยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” สวิสเซอร์แลนด์ฝากให้กำลังใจชาวไทยเพื่อต่อสู้และผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ เป็นยอดเขาที่โดดเด่นที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เฟสบุ๊ก สถานฑูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย Embassy of Switzerland in Bangkok ได้เผยแพร่เนื้อหา เป็นภาพธงชาติไทยถูกไฟส่องสว่างอย่างสวยงามผ่านโปรเจ็กเตอร์บนยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (The Matterhorn) เป็นยอดเขาที่โดดเด่นที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้กำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ข้อความระบุว่า เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาวไทย สวิตเซอร์แลนด์ทำการฉายภาพธงชาติไทยบนยอดเขามัทเทอร์ฮอร์นดันโด่งดังในหมู่บ้านเซอร์แมตส์ (Zermatt) เมื่อคืนที่ผ่านมา

การฉายภาพดังกล่าวเป็นสัญญลักษณ์แห่งความหวัง มอบให้แด่ผู้กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบาก และเพื่อเป็นการขอบคุณบุคคลที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้

เราขอส่งข้อความแห่งความรักและกำลังใจไปสู่ชาวไทยทุกคน ขอให้ท่านเข้มแข็งและมีสุขภาพที่แข็งแรง

ทั้งนี้ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ส่งผ่านกำลังจากผ่านยอดเขาที่โดดเด่นและเป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของประเทศ โดยที่ผ่านมาได้ฉายธงชาติของประเทศต่างๆ อาทิเช่นประเทศสหรัฐ, ญี่ปุ่น, บราซิล, สิงคโปร์ เป็นต้น

#Thailand #inLOVEwithSWITZERLAND #dreamnowtravellater #TheJournalistClub