ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดให้! เปิดจอดรถฟรี 5 วัน ตั้งแต่ 2-6 ธ.ค. 65 รับช่วงหยุดยาว “วันพ่อแห่งชาติ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ประกาศยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565 ช่วงวันหยุดยาว วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 6 ธันวาคม2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวsรณภูมิ ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวsรณภูมิ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศ ควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด24 ชั่วโมง