‘ชวน’เปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021” สเตจที่ 4 (ระยะที่ 4) เส้นทางแข่งขันภายในจังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธี

โดยนายชวน หลีกภัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้พิจารณาเลือกจังหวัดตรัง เป็นเส้นทางในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัด ผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และทางช่องยูทูบซึ่งจะเผยแพร่ไปทั่วโลก พร้อมกันนี้ ขอชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขัน

ในภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ซึ่งเป็นการจัดแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ระบบปิด ไม่มีผู้ชม ภายใต้มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง และได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการจัดแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัด และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังให้การต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานที่มาจากต่างประเทศอย่างดียิ่ง โอกาสนี้ ขออวยพรให้การจัดแข่งขันครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอเดชะพระบารมีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดพระราชทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ในการนี้นายชวน ได้รับมอบของที่ระลึกและรถจักรยานโครงการจักรยานเพื่อน้อง จำนวน 100 คัน จาก พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ โดยนายชวน หลีกภัย ได้มอบรถจักรยานโครงการจักรยานเพื่อน้องดังกล่าวให้แก่ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่ขอบคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานด้วย

สำหรับการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติฯ ในครั้งนี้ นักกีฬาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแข่งขันทุกคนจะต้องผ่านการกักตัวตามที่กำหนด และคณะกรรมการที่ร่วมเดินทางมากับคณะทั้งหมดได้ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามที่ ศบค. กำหนดไว้ทุกประการ

โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระอันเป็นมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 ซึ่งการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในสเตจที่ 4 ซึ่งจะเริ่มต้นจากสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ผ่านบ้านคลองเต็ง – เขาวิเศษ – อำเภอสิเกา – หาดปากเมง – อุโมงค์ต้นสนหาดฉางหลาง – หาดเจ้าไหม – บางสัก – กันตัง – บางหมาก – ควนธานี และเข้าเส้นชัยบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง รวมระยะทาง 143.70 กิโลเมตร

ทั้งนี้ มีนักกีฬาที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 90 คน เป็นนักกีฬาจากต่างประเทศ 11 ชาติ ประกอบด้วย คูเวต เกาหลี กวม มาเลเซีย เยอรมัน โอมาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา มองโกเลีย อินโดนีเซีย และไทย จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดตรัง ที่จะได้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด หลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเป็นการสนองนโยบายในการเปิดประเทศของรัฐบาลอีกด้วย