“ชลบุรี” พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 47 ราย จาก 3 คลัสเตอร์หลัก

  • ทั้งโรงงานน้ำแข็ง บริษัทเอกชน 2 แห่ง
  • ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากครอบครัว-ที่ทำงาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้มีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 47 ราย ลดลงจากวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 81 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่อยู่ที่ 5,247 ราย วันนี้หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 58 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้มาจาก 1. คลัสเตอร์ โรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์พันเสด็จ จำกัด อำเภอศรีราชา 2 ราย 2. คลัสเตอร์บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2 ราย 3. คลัสเตอร์ บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย 4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 1 ราย

5.สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก กทม. 1 ราย 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โดยมาจากในครอบครัว 17 ราย และจากสถานที่ทำงาน 10 ราย 7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 8 ราย 8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 276 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,243 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

สำหรับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 3 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง ขอความร่วมมือในสถานประกอบ ดำเนินมาตรการดังนี้

  1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
  2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
  3. ป่วยต้องหยุด
  4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
  5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปรืมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน