จะต่อทะเบียนรถเดียวนี้ไม่ยากขนส่งทางบกแนะนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้

กรมการขนส่งทางบก เผย! ยอดผู้ชำระภาษีประจำเดือนตุลาคม 65 แนะรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีช่องทางในการให้บริการประชาชนสำหรับการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายช่องทาง โดยมีช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ เช่น การชำระภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสะดวก และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ทั้งนี้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้พบว่าในเดือนตุลาคม 65 กรมการขนส่งทางบกสามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้ทั้งสิ้น 699,648,166.15 บาท มีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ รวมจำนวน 82,066 คัน แบ่งเป็น แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 11,315 คัน ผ่านเว็บไซต์https://eservice.dlt.go.thจำนวน 57,379 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 12,545 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 827 คัน ในส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 341,438 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 66,338 คัน ศูนย์บริการร่วมคมนาคม จำนวน 4,073 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 652 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 1,223 คันชำระผ่านธนาคาร จำนวน 3 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำเดือนตุลาคม 2565 ทั้งสิ้น 495,793 คัน

สำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ โดยในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สามารถโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง