คิง เพาเวอร์ ทำสำเร็จนำ CSR คว้า 3 รางวัลแห่งปี 66

“คิง เพาเวอร์” สร้างความสำเร็จแห่งปี คว้า 3 รางวัล CSR ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จากเวทีอังกฤษ 2 รางวัลใหญ่ “3G รางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม-3G ความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” และ “รางวัลค่าของแผ่นดิน” สำนักนายกฯ

  • คิง เพาเวอร์ ทุ่มเทกว่า 5 ปี ทำโครงการเพื่อสังคมกีฬา ดนตรี ชุมชน คว้า 3 รางวัลแห่งปี
  • สร้างความดีเข้าตาระดับสากลและประเทศ ปี’66 คว้า 3 รางวัลธุรกิจที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม
  • เน้นโครงการสร้างประโยชน์จับต้องได้หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วประเทศ

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “กว่า 5 ปีแล้ว ที่คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างประโยชน์และสร้างความสุขให้ชุมชนทั่วประเทศผ่านกิจกรรมมากมายในโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมจากสองเวทีระดับโลก และระดับประเทศ จากการทุ่มเททำธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม และความยั่งยืน สานต่อโครงการดังกล่าวด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพคนไทย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านชุมชน รวมถึงความเชื่อมั่นในพลังของทุกความเป็นไปได้ กระทั่งได้รับ 3 รางวัล ดังนี้

โดย 2 รางวัลแรก จากเวที Global Good Governance Awards จัดโดย Cambridge IFA International Financial Advisory ประเทศอังกฤษ ได้แก่ 1.รางวัล 3G Championship Award for Socially Responsible Business 2023 หรือ ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2.“รางวัล 3G Best Sustainability Performance Award 2023” หรือ ความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ 3.รางวัลค่าของแผ่นดิน จัดโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย

สำหรับโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้โดยเฉพาะ “โครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” ได้ส่งมอบลูกฟุตบอลกระจายทั่วประเทศ 77 จังหวัด แล้วกว่า 800,000 ลูก ควบคู่กับ “โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” ได้สร้างและส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสีน้ำเงินขนาดมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกภูมิภาคกว่า 89 สนาม

ทางด้านโครงการ THE POWER BAND จัดเวทีประกวดดนตรีคุณภาพระดับประเทศ เปิดโอกาส และมอบพื้นที่ให้เยาวชนรวมทั้งผู้ที่รักเสียงดนตรีได้แสดงความสามารถทางดนตรีอย่างเต็มที่ และจัดคอร์สอบรมด้านดนตรีจากกูรูทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการเพลงอย่างเข้มข้น รวมทั้งทำงานกับชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อออกแบบ และผลิตสินค้าคอลเลกชันพิเศษให้สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ นำพาความงดงามของฝีมือคนไทย และภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบสานกันมายาวนานให้ทั่วโลกเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

นายอัยยวัฒน์ กล่าวว่า รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ รวม 3 รางวัล ปี 2566 ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์กับพนักงานทุกคน รวมกันสานพลังคนไทยให้เป็นไปได้ในทุกมิติ ก่อเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้คนไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รางวัล 3G Championship Award for Socially Responsible Business 2023 และ รางวัล 3G Best Sustainability Performance Award 2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้องค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากเวที Global Good Governance (3G) Awards 2022

การจัดพิธีมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีโดย Cambridge IFA International Financial Advisory บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท หรือบุคคลในระดับนานาชาติ ที่ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม มีนโยบายและเป้าหมายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

ขณะที่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 (จัดพิธีมอบรางวัลในปี 2566) มอบให้กับบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีคุณค่าแก่การยกย่อง และชื่นชม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เป็นต้นแบบสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย ปี 2566 กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับรางวัลประเภทโล่เกียรติยศจากโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen