“ครูเอ”ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเยี่ยมรร.บ้านแก่งม่วง-ฟังเสียงสะท้อนนโยบาย

“ครูเอ” ผนึกกำลัง​ “ผู้บริหาร ศธ.-​ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” ​​ลุยเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งม่วง จ.เลย พร้อมรับฟังเสียงสะท้อน​-ติดตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

  • รับฟังเสียงสะท้อน​
  • ติดตามนโยบาย
  • “เรียนดี มีความสุข”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 66 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย นายธนยศ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคภูมิใจไทย​ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งม่วง (ภูเรือ) จ.เลย

โดยมี นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายประสิทธิ์ ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งม่วง (ภูเรือ) ศึกษาธิการประจำจังหวัดเลย ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดเลย ครู​ นักเรียน​ เจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์​ กล่าวระหว่างมอบนโยบาย ว่า ​พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นที่จะลดภาระครูและผู้ปกครอง ภายใต้นโยบาย​ ​เรียนดี​ มีความสุข​ เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งม่วง จ.เลย พบว่าทางโรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายของ ศธ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นนักเรียนมีคุณภาพ ทั้งนี้จากการได้รับฟังรายงานเรื่องการขาดแคลนบุคลากร อาทิ นักการภารโรง สพฐ.ภายใต้การกำกับของ ศธ. จะนำปัญหาเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อคืนบุคลากรกลุ่มนี้ให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครู

นอกจากนี้ ศธ. ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การปรับวิทยฐานะครู การจัดสรรที่อยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการลดภาระให้นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การสอบเทียบระดับชั้น เพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

จากนั้น รมช.ศธ. ได้รับชมการนำเสนอนโยบายสู่แนวทางการปฏิบัติ การน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และนิทรรศการที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เช่น นิทรรศการโรงเรียนบ้านแก่งม่วง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เน้นทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย (สกร.) และนิทรรศการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน