คมนาคมสรุปสถานการณ์เดินทาง-อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 10-12 เม.ย. พบปริมาณจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ กว่า 6.24 ล้านคัน ชลบุรีครองแชมป์อุบัติเหตุมากที่สุด

  • พบส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล อุบัติเหตุเกิดขึ้น 661 ครั้ง
  • พร้อมพบมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 3.66 ล้านคน 
  • บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง สาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด

นายชยธรรม์​ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 64 พบว่า มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 3.66 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 31.58% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ กว่า 6.24 ล้านคัน ต่ำกว่าประมาณการ 32.07% ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จำนวน 661 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 85 ราย บาดเจ็บ 651 ราย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ททางกระทรวงฯ ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามมาตรการของกระทรวงฯ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID” เน้นย้ำให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 10 – 13 เมษายน 64 สรุปดังนี้ 

1. ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 3,660,251 คน – เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 31.58% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 63 คิดเป็น 102.26% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 6,242,842 คันต่ำกว่าประมาณการ 32.07% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 คิดเป็น 47.56% โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 5,846,432 คัน

2. สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 661 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 85 ราย บาดเจ็บ 651 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 77.20% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เกิดที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด 31 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง 289 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 43 ราย บาดเจ็บ 323 ราย เกิดที่จังหวัดพัทลุง มากที่สุด 13 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 6 ราย เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางรถไฟ 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

3. การเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 207 จุด จำนวน 36,297 คัน พบข้อบกพร่อง 3 คัน ได้สั่งเปลี่ยนยานพาหนะแล้ว ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ 163 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเดินทาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและรับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356. ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584  ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร. 1586 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

ศูนย์รัชดา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทร. 1348 บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส. ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543 สายด่วนกรมเจ้าท่าโทร. 1199 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT Contact Center โทร. 1722 และ ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โทร. 0 2286 0506กระทรวงคมนาคม