คนไทยไม่ทิ้งกัน….การบินไทยบินรับคนไทย”ออสเตรเลีย-กลุ่มประเทศนอร์ดิก ญี่ปุ่น- เกาหลี-ไต้หวัน-จีน-เยอรมนี”กลับสู่มาตุภูมิ

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการในฐานะ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 7 เที่ยวบิน จากออสเตรเลีย กลุ่มประเทศนอร์ดิก ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน และเยอรมนี ระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 5 คนกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 17 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน
  2. เที่ยวบินที่ ทีจี 961 เส้นทาง สตอกโฮล์ม-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากประเทศสวีเดน จำนวน 210 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 11 ออกเดินทางจากสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.20 น.
  3. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 3 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.40 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.12 น. ในวันเดียวกัน
  4. เที่ยวบินที่ ทีจี 659 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากประเทศเกาหลี จำนวน 43 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.55 น. ในวันเดียวกัน
  5. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 212 คน กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 20 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.13 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.47 น. ในวันเดียวกัน
  6. เที่ยวบินที่ ทีจี 8107 เส้นทาง กวางโจว-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 6 ออกเดินทางจากกวางโจว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.53 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.44 น. ในวันเดียวกัน
  7. เที่ยวบินที่ ทีจี 923 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 208 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 11 ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.15 น.

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย