ข่าวปลอมอย่าแชร์! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ช่วยเงินค่าน้ำ 100 บาท ค่าไฟ 230 บาทโดยไม่ต้องจ่ายตามจริง

  • ขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว
  • เผยโอนเงินให้หลังจ่ายค่าน้ำประปาและไฟฟ้าตามใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเงินค่าน้ำ 100 บาท ค่าไฟ 230 บาท ทุกคน โดยไม่ต้องจ่ายตามจริง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการโพสต์ข้อความว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ 5 สิทธิ โดยไม่ได้มีการบอกถึงเงื่อนไขใดๆ ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงได้ให้ข้อมูลว่า สำหรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาจ่ายตามจริง โดยไม่เกินเดือนละ 100 บาท/ครัวเรือน และเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจ่ายตามจริงไม่เกินเดือนละ 230 บาท/ครัวเรือน จะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิทุกวันที่ 18 ของเดือนถัดไป หลังจากผู้มีสิทธิชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกวันที่ 1 ของเดือนตามปกติ โดยแบ่งเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 200/300 บาทต่อเดือน (ได้รับเพิ่ม 500 บาท/เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก. รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 500 บาท/เดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน และสำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน (จากปกติที่ได้รับ 800 บาท/เดือน จากการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) โดยเงิน 200 บาทนั้น จะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 22 ของเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 – กันยายน 2564)

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02 2706400