ของขวัญปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากได้ “คนละครึ่งเฟส 4 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่”

  • พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ
  • ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก
  • ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,117 คน โดยเก็บข้อมูล วันที่ 17-21 ธันวาคม 2564 พบว่า พรที่ประชาชนอยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7 ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก คิดเป็นร้อยละ 50.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกันคิดเป็นร้อยละ 47.1 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 40.8

ส่วนของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทยอยากได้มากที่สุด คือ คนละครึ่งเฟส 4 คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20.6 และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 และลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คิดเป็นร้อยละ 10.1

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พรที่อยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 59.8
ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก ร้อยละ 53.7
ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก ร้อยละ 50.1
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน ร้อยละ 47.1
ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง ร้อยละ 40.8
ขอให้คนไทยมีวัคซีนดีๆ ฉีดป้องกัน COVID-19 ร้อยละ 36.5
ขอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน เช่ โครงการ คนละครึ่ง ชิมช้อปใช้ อีก ร้อยละ29.9
ขอให้การท่องเที่ยวในประเทศคึกคักอีกครั้ง ไม่ปิดประเทศอีก ร้อยละ 25.4
อื่นๆ อาทิเช่น ขอให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ขอให้ไม่มีคอร์รัปชัน ร้อยละ 3.8

2. ของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่อยากได้มากที่สุดคือ (5 อันดับแรก)

คนละครึ่งเฟส 4 ร้อยละ 40.4
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565 ร้อยละ 20.6
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท ร้อยละ 10.7
ลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร้อยละ 10.1
ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2565 ร้อยละ 2.0