ขนส่งทางบกเข้ม! รถโดยสารสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิดเคร่งครัด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศว่า วันที่ 12 เมษายน 64 ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 11,283 คัน พบรถโดยสาร GPS ไม่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 คัน สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนทันที สำหรับการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 11,283 คน พบว่ามีความพร้อมในการบริการทุกคน 

ทั้งนี้ส่งผลให้ผลดำเนินการสะสม 3 วัน  (10-12 เมษายน 64) ดำเนินการตรวจความพร้อมแล้ว 36,703 คัน/คน แบ่งเป็นการตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 25,314 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 25,195 คัน/คน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่จำนวน 3 คัน และเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางจำนวน 119 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน การตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point ทั่วประเทศจำนวน 6,864 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 6,770 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 94 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 4,525 คัน/คน แบ่งเป็น รถโดยสารประจำทาง 4,332 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 193 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารพนักงานขับรถทุกคน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสถานีขนส่งอย่างเหมาะสมและพิมพ์ QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ 

รวมถึงกำชับตรวจสอบผู้โดยสารและพนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ด้านความปลอดภัยให้ดำเนินการเข้มข้นรถโดยสารและพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมสำหรับการบริการตามมาตรการด้านความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กำหนด ห้ามเรียกค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด สภาพรถต้องมีความพร้อม พนักงานขับรถไม่เสพสารเสพติด แอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด พบฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกกรณี

สำหรับการดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พบว่ามีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วจำนวน 198 เรื่อง โดย 3 อันดับเรื่องร้องเรียนสูงสุด คือ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง /ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ขับรถประมาณหวาดเสียว กรมการขนส่งทางบกจะติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กรณีพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับขี่ไม่ปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง