กอนช.เกาะติดเอลนีโญช่วงมิ.ย.-ก.ค. 66

  • วางแผนบริหารจัดการน้ำ
  • เตรียมรับฝนทิ้งช่วงกลางปี

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า สทนช. ได้ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำและวางแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2566 โดยคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5

ทั้งนี้มีโอกาสที่ฝนจะทิ้งช่วงในกลางเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม 2566 อย่างไรก็ตาม อาจเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งลักษณะอากาศและปริมาณฝนในปีนี้จะมีความคล้ายคลึงกับปี 2544 และ ปี 2552

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ช่วงฤดูฝนปี 2566 มีแผนทั้งสิ้น 14,851 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2565 โดย 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีแผนการจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันจัดสรรน้ำไปแล้ว 51 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 1% ของแผนจัดสรรน้ำฤดูฝน

 “การประเมินสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2566 นี้ จะใช้ค่าปริมาณน้ำฝนคาดการณ์ต่ำสุดประกอบการจัดทำเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเน้นย้ำแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และมีน้ำใช้เพียงพอในทุกพื้นที่” นายสุรสีห์ กล่าว