กอช.หวังสร้างฐานเครือข่ายตัวแทน กอช. เปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. มุ่งสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เชิญชวนสมาชิก สมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ในการให้บริการสมาชิก กอช. ซึ่งปัจจุบัน กอช. มีตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านกว่า 26,000 หมู่บ้าน ทั้งนี้มีสมาชิกผู้สนใจมีความประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านเพิ่ม

ดังนั้น กอช. จึงเปิดรับตัวแทนเพื่อให้การออมได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านต้องให้บริการสมาชิก อาทิ แนะนำการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” การส่งเงินออมสะสม ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินกับ กอช. และส่งเสริมให้มีการออมในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศ โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 ท่าน เพียงผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก กอช.
  2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ผู้ใหญ่บ้านรับรองคุณสมบัติ
  3. มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านที่ทำการสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช.
  5. ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงิน การพนัน หรือยาเสพติด
  6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงแสดงความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ (เสมียนตราอำเภอ) ตามวันและเวลาทำการ ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-049-9000