กสทช.จับมือทรูมูฟ ใช้โมบายไอดีแทนบัตรประชาชน ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

  • นำร่องการใช้บริการไตรมาส1ปี64
  • ขยายบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม
  • ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 

นายไตรรัตน์ วิรยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)​ เปิดเผยว่า กสทช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด  และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเฟลเว่น (7-11)​  เพื่อพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ หรือ โมบาย ไอดี เพื่อแทนบัตรประชาชน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ โดยจะทดลองการใช้งานในไตรมาส 1 ปี 2564 

“ก่อนหน้ากสทช.ได้ทดลองการใช้โมบายไอที เพื่อแทนบัตรประชาชน กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และธนาคารกรุงเทพ โดยใช้โมบายไอดี เปิดบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ยังทดลองใช้กับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท​ โทรคมนาคม จำกัด  ซึ่งการใช้โมบายไอดี เพื่อแทนบัตรประชาชนนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เนื่องจากบางครั้งไม่ได้พกบัตรประชาชน แต่พกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ ก็ต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้นการทดลองการใช้โมบายไอดี เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อปรับเปลี่ยนการให้ไปบริการไปสู่ยุคดิจิทัล”

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ผู้อํานวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ทรูมูฟ กล่าวว่า การขยายบทบาทการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้บริการ ซึ่งในยุคปัจจบันการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือการให้บริการออนไลน์ เป็นส่ิงที่จำเป็น และหลายๆได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งทรูมูฟ จะทดลองการให้บริการโมบายไอดี กับซีพีออลล์ก่อนในช่วงแรก หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์  กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการดิจิทัล ไอดี แพลตฟอร์ม ของประเทศไทย โดย Mobile ID จะสามารถนำมาช่วยและส่งเสริมการให้บริการของซีพี ออลล์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  ในช่วงแรกจะนำมาทดลองการให้บริการกับผู้ใช้บริการทรูมูฟก่อน โดยลูกค้าที่มาใช้บริการซีพีออลล์ หรือร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถใช้โมบายไอดี ในการทำธุรกรรมหรือรายการต่างๆ ได้ และในอนาคตจะขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆต่อไป