กสทช. กำชับค่ายมือถือดูแลคุณภาพสัญญาณช่วงปีใหม่

กสทช. กำชับค่ายมือถือ ดูแลคุณภาพสัญญาณ เพื่อรองรับการใช้งานในช่วงปีใหม่ ให้ประชาชนติดต่อสื่อสารได้สะดวกไม่ติดขัด

  • เพิ่มขีดความสามารถอุปกรณ์
  • ระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม
  • แก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมทันที

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านวิดีโอคอล เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสื่อสารและป้องกันมิให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง จึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพิ่มขีดความสามารถ และระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึง

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.

“การดำเนินการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช. ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งานในช่วงวันหยุดปีใหม่”