กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชน 91.4% มองสังคมไทยเปิดรับ LGBTQ+มากขึ้น

  • เห็นด้วยให้คู่รัก LGBTQ+ได้รับสิทธิทางกฎหมาย
  • และ 75.1% ยอมรับได้ หากมี ลูก
  • หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศ ในเดือน Pride Month” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน 1,032 คน ระหว่างวันที่ 19-22 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 44.6 ทราบว่าเดือนมิถุนายน เป็น “Pride Month” เดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมของ LGBTQ+ ขณะที่ร้อยละ 55.4 ระบุว่า ไม่ทราบ

โดยเมื่อถามว่า สังคมไทยในปัจจุบันเปิดรับ/ยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน ร้อยละ 91.4 ระบุ ปัจจุบันสังคมไทยเปิดรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 8.6 ระบุ ยังไม่ค่อยเปิดรับถึงไม่เปิดรับเลย

ประชาชน ร้อยละ 67.2 ระบุว่า เห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยเรื่องความหลากหลายทางเพศ อนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน, ร้อยละ 64.4 ระบุว่า

เห็นการแสดงออกที่มีต่อกับกลุ่ม LGBTQ+เหมือนปกติทั่วไป

โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลก และ ร้อยละ 61.2 ระบุ เห็นการทำซีรี่ส์วาย มีคู่จิ้นสายวาย มากขึ้น ส่วน ความเห็นเรื่องให้คู่รัก LGBTQ+ได้รับสิทธิทางกฎหมายร้อยละ 78.6 ระบุว่า เห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 21.4 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยเลย

ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 75.1 ระบุ ยอมรับได้ หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+, ร้อยละ 16.6 ระบุ ไม่แน่ใจ และ ร้อยละ 8.3 ระบุ ยอมรับไม่ได้

สำหรับเรื่องที่ห่วง กังวล หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ ร้อยละ 39.9 กลัวโดนล้อ สังคมไม่ยอมรับ เก็บกด, ร้อยละ 38.6 ห่วงสุขภาพ เช่น กินฮอร์โมน โรคติดต่อ และร้อยละ 30.1 กลัวถูกหลอกให้รัก