“กระเป๋าแบรนด์เนม” ปัญหาสินค้าออนไลน์ ร้องเรียนเพียบ มูลค่าสูงสุด

  • เนวินธุ์ผู้ช่วยรมว.ดีอีเอสโชว์ข้อมูลสรุปรอบสัปดาห์
  • ปัญหาร้องเรียนผ่าน1212 OCC
  • กระเป๋าแบรนด์เนมติดท็อปสินค้าออนไลน์เจ้าปัญหามูลค่าสูงสุด

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC ประจําวันที่ 16–22 ธ.ค. 64 มีจำนวนการร้องเรียนทั้งสิ้น 1,131 เรื่อง โดยปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ยังเป็นอันดับ 1 จำนวน 744 เรื่อง ในส่วนของสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง รวมเป็นมูลค่าความเสียหาย 477,900 บาท โดยอยู่ในหลักเกินแสนบาท 2 ประเภทสินค้าคืออันดับ 1 สินค้าแฟชั่น (กระเป๋าแบรนด์เนม) มูลค่า 209,000 บาทตามมาด้วยสินค้าประเภท Automotive & Motocycles ราคา 135,000 บาท

สำหรับปัญหาร้องเรียนออนไลน์ ลำดับรองลงมา ประกอบด้วย ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 185 เรื่อง ปัญหาอื่นๆ/สอบถามข้อสงสัย 79 เรื่อง ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ 17 เรื่อง และข้อสงสัยด้านกฎหมายไอซีที 8 เรื่อง

ขณะที่ จังหวัดที่มียอดแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพ 119 เรื่อง เชียงใหม่ 30 เรื่อง นครราชสีมา 29 เรื่อง ปทุมธานี 27 เรื่อง และสมุทรปราการ 21 เรื่อง

นายเนวินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC พร้อมเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือและประสานการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและประชาชน ที่พบปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีปัญหาในการใช้งานออนไลน์ หรือพบเนื้อหาข้อความที่ไม่ถูกต้องในโลกออนไลน์/โซเชียล สามารถร้องเรียน ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้ สายด่วนโทร. 1212 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ 1212OCC.com เพจเฟซบุ๊ก : ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC และสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ