กรมเจ้าท่าจัดบริการเรือข้ามฟากฟรี 3ท่าเรือตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 63 นี้

กรมเจ้าท่า(จท.)​ ให้บริการเรือข้ามฟากฟรี 3 ท่าเรือ

  • เส้นทาง ท่าเรือท่าช้าง-ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณ
  • เวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00น หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
  1. คลองแสนแสบ กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัด ให้บริการเรือฟรีสำหรับวันที่ 5 ธันวาคม 2563
    -เส้นทาง ท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ
    -เวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00น