“กรมสุขภาพจิต” เตรียมส่งทีม MCATT เข้าดูแลจิตใจประชาชนชาวโคราช

  • หลังต้องเผชิญเหตุกราดยิงใจกลางเมืองจากทหารคลั่ง
  • พร้อมแนะ6แนวทาง เพื่อดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดในสภาวะที่จิตใจได้รับผลกระทบ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงกรณีเหตุกราดยิงที่ .นครราชสีมา (โคราชที่เกิดขึ้นวานนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดจากวิกฤติน้ำมือมนุษย์ที่มีความมุ่งหมายเอาชีวิตนั้น จะส่งผลรบกวนความรู้สึกปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ ถึงแม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์โดยตรง ผลกระทบนี้ยังสามารถเกิดแก่ประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ทางกรมฯได้เตรียมการดูแลสภาพจิตใจ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางตรงและทางอ้อม โดยเตรียมส่งทีม MCATT (ทีมวิกฤติสุขภาพจิตเพื่อเข้าดูแลจิตใจประชาชนอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้เพื่อดูแลผลกระทบทางจิตใจของตนเองและคนใกล้ชิด กรมสุขภาพจิตแนะนำแนวทางในการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ดังนี้

1.ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง เพื่อเตรียมการดูแลจิตใจของคนรอบข้าง ให้พยายามรับประทานอาหาร นอนหลับพักผ่อน ออกกำลัง และพยายามใช้ชีวิตปกติเท่าที่เป็นไปได้

2.ให้ความสำคัญกับอารมณ์ของตนเองซึ่งอาจเกิดความรู้สึกมากมายในจิตใจ ต้องให้เวลาในการจัดการและช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

3.หมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง การมีความเปลี่ยนแปลงด้านการกิน การนอน รู้สึกหมดกำลัง และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ซึ่งเป็นสัญญาณของระดับความเครียดสูง ถ้าเป็นเด็กและเยาวชน จะมีอาการถดถอย เช่น เกาะคนดูแลแน่น ร้องไห้ หรือแสดงอารมณ์รุนแรง

4.หลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไปจากสื่อ ภาพความรุนแรงต่างๆ รวมไปถึงข่าวปลอมและข่าวลือ อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดและปัญหาด้านสุขภาพจิตภายหลังเผชิญภัยพิบัติ 

5.พยายามหาวิธีช่วยให้ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว เพื่อช่วยกันสนับสนุนด้านอารมณ์ให้ผ่านช่วงที่ยากลำบาก

6.เพิ่มการพูดคุยและติดต่อกับผู้อื่นเท่าที่ทำได้ เพื่อระบายความรู้สึก ช่วยเหลือพูดคุยกับคนรอบข้างโดยเน้นที่ความเข้มแข็งของบุคคลที่สามารถจัดการความยากลำบากไปได้

อย่างไรก็ตามหากพบความผิดปกติควรรีบพาไปพบจิตแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือติดต่อขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง