กรมสรรพากร แจ้งปิดสำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20-สาขาวังทองหลาง หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด

วันที่ 8 เม.ย.2564 กรมสรรพากร ได้ออกประกาศโดยระบุว่า ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 เรื่อง เจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยกรมสรรพากรได้ตรวจพบว่า เจ้าหน้าที่จำนวน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 ตั้งอยู่ ณ อาคารแมงป่อง ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่วนการดำเนินการด้านพนักงาน กรมสรรพากรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทันทีและให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

สำหรับการดำเนินการด้านสถานที่กรมสรรพากรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง (ตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน) เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะภายในอาคารทั้งหมด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยท่านสามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้เคียงหรือใช้บริการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน(TAX from Home) ที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161