กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่เจ้าพระยา

  • ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
  • ไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
  • เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้พี่น้องประชาชน

นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา จนส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากทางตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก  ส่งผลให้ 

ที่จังหวัดอ่างทอง มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและน้ำเอ่อล้นตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.เมือง และอ.ไชโย   กรมชลประทาน  ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง  อาทิ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 เครื่อง   บริเวณประตูระบายน้ำวัดสนามชัย จำนวน 1 เครื่อง  บริเวณหมู่ 10 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จำนวน 1 เครื่อง  บริเวณ หมู่ 9 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ 2 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จำนวน 1 เครื่อง  บริเวณหมู่ 5 ชุมชนทรัพย์สิน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จำนวน 1 เครื่องบริเวณหมู่ 7 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก  จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด

ที่จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่น้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.อินทร์บุรี อ.เมือง อ.พรหมบุรี และ อ.ท่าช้าง รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 10,387 ไร่  กรมชลประทาน   ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 30 เครื่อง บริเวณ ต.บางพุทธา ต.บางมัญ ต.กระบือ อ.เมือง และต.ทับยา ต.อินทร์บุรี ต.ประศุก ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.อู่ทอง อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง และ อ.เมือง  กรมชลประทาน 

โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เข้าทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณคลองระบายใหญ่สามชุก 2  หมู่ที่ 6 ต.กระจัน อ.อู่ทอง เพื่อเร่งสูบน้ำจากคลองหนองเกวียนเข็น-กระดานป้ายลงคลองระบายใหญ่สามชุก 2  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา  ทำการเปิดประตูระบายน้ำ (ปตร.) ริมแม่น้ำท่าจีน 7 แห่ง ได้แก่ ปตร.บางใหญ่  ปตร.บางแม่หม่าย  ปตร.บ้านกุ่ม  ปตร.บางสะแก  ปตร.เภาทะลาย ปตร.บางหัวบ้าน และ ปตร.สองพี่น้อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งโพธิ์พระยา    พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 31 เครื่อง ในเขตอำเภอเมือง  และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ที่บริเวณอำเภอเมืองและอำเภอบางปลาม้า จำนวน 10 เครื่อง   ที่บริเวณ ปตร.เภาทะลาย จำนวน 8 เครื่อง และที่บริเวณ ปตร.สองพี่น้อง 6 เครื่อง     รวมทั้งนำรถแบคโฮ จำนวน 7 คัน เข้ากำจัดวัชพืชบริเวณคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง หน้าปตร.สองพี่น้อง  เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดียิ่งขึ้น 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ปตร.กระเสียว-สุพรรณ  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวนรวม 9 เครื่อง ที่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง และ ต.ดอนมะเกลือ  ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง   เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลดผลกระทบให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

ด้านจังหวัดนครปฐม ที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.นครชัยศรี และ อ.บางเลน   กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ในเขตจังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 61 เครื่อง อาทิ  บริเวณสะพานวัดบางไผ่นารถ จำนวน  10 เครื่อง บริเวณสะพานวัดสำโรง จำนวน 19 เครื่อง  บริเวณสะพานรวมเมฆ จำนวน 10 เครื่อง บริเวณสะพานทรงคะนอง จำนวน  10 เครื่อง และบริเวณสะพานโพธิ์แก้ว  อีกจำนวน  12 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำในแม่ท่าจีนให้ลงสู่อ่าวไทย  เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่

ทั้งนี้  กรมชลประทาน  จะยังคงให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด